Skip to content
页面梗概

助力生态可持续发展

赞助 Fresns 发展

成为赞助者

[会话]获取消息列表

 • 接口地址:/api/v2/dialog/{dialogId}/messages
 • 请求方式:GET
 • 传参方式:Rest + Query

Headers 可选参数

参数名公开模式(是否必传)私有模式(是否必传)
aidYESYES
uidYESYES
tokenYESYES

Rest 参数

参数名类型是否必传说明
dialogIdNumberYES会话 ID

Query 参数

参数名类型是否必传说明
pageSizeNumberNO每页显示条数(默认 15 条)
pageNumberNO页码(默认 1)

返回结果

json
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "pagination": {
      "total": "Number / 一共有多少条数据",
      "pageSize": "Number / 每页有多少条数据",
      "currentPage": "Number / 当前页码",
      "lastPage": "Number / 最后一页页码"
    },
    "list": [
      {
        "messageId": "Number / 消息 ID",
        "sendUser": {
          // 发信用户信息
          // 通用数据结构->用户信息 Profile
        },
        "sendUserIsMe": "Boolean / 是否为自己发的",
        "sendTime": "String / 发送时间",
        "sendTimeFormat": "String / 格式化的发送时间",
        "type": "Number / 1.文本消息 2.文件消息",
        "content": "String / 消息内容",
        "file": {
          // 文件消息专用
          // 通用数据结构->文件信息
        },
        "readStatus": "Boolean / 阅读状态"
      }
    ]
  }
}